Art. 99. Sarcina probei

(1) În acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului, iar în acţiunea civilă, părţii civile ori, după caz, procurorului care exercită acţiunea civilă în cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitate de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă.
(2) Suspectul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia, şi are dreptul de a nu contribui la propria acuzare.
(3) În procesul penal, persoana vătămată, suspectul şi părţile au dreptul de a propune organelor judiciare administrarea de probe. [art. 66-67 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Folosirea sintagmei „dincolo de orice îndoială” face inutilă reglementarea ... Vezi mai mult
Folosirea sintagmei „dincolo de orice îndoială” face inutilă reglementarea instituţiei confiscării extinse, întrucât instituie un standard de probă ce presupune ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Codul de procedură penală dă eficiență regulii generale actori ... Vezi mai mult
Codul de procedură penală dă eficiență regulii generale actori incumbit probatio. Intervenția instanței are un caracter subsidiar, respectiv, atunci când ... Click pentru abonare
3.
Judecătorul de cameră preliminară are îndatorirea de a asigura ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară are îndatorirea de a asigura respectarea dreptului la apărare și a garanției egalității armelor, componente ale ... Click pentru abonare
4.
Pe latura civilă a cauzei sarcina probei aparține părții ... Vezi mai mult
Pe latura civilă a cauzei sarcina probei aparține părții civile. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. 6, ... Click pentru abonare
5.
Apărările inculpatului nu se apreciază prin raportare la standardul ... Vezi mai mult
Apărările inculpatului nu se apreciază prin raportare la standardul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă, fiind suficient să ridice un ... Click pentru abonare
6.
Cu titlu de excepție, suspectul/inculpatul va avea sarcina probei ... Vezi mai mult
Cu titlu de excepție, suspectul/inculpatul va avea sarcina probei atunci când invocă o cauză justificativă sau de neimputabilitate, o chestiune ... Click pentru abonare
7.
Dacă suspectul sau inculpatul invocă existența unei provocări din ... Vezi mai mult
Dacă suspectul sau inculpatul invocă existența unei provocări din partea organului de urmărire penală, acesta din urmă trebuie să dovedească ... Click pentru abonare
8.
Confiscarea extinsă poate fi dispusă cu condiția reținerii unui ... Vezi mai mult
Confiscarea extinsă poate fi dispusă cu condiția reținerii unui dublu standard de probă: a. standardul probei dincolo de orice îndoială ... Click pentru abonare
9.
Este esențial să se respecte dreptul la un proces ... Vezi mai mult
Este esențial să se respecte dreptul la un proces echitabil. Prezumția de nevinovăție este un drept fundamental care urmărește acest ... Click pentru abonare
10.
Prezumția simplă este rezultatul unui raționament logic prin care ... Vezi mai mult
Prezumția simplă este rezultatul unui raționament logic prin care se stabilește probabilitatea unei situații de fapt. Acestea ajută la conturarea ... Click pentru abonare
11.
În cadrul proceselor civile nu operează standardul probei dincolo ... Vezi mai mult
În cadrul proceselor civile nu operează standardul probei dincolo de orice îndoială rezonabilă, însă chiar și așa, s-a apreciat că ... Click pentru abonare
12.
O acuzație fundamentată pe prezumții simple, dublată de o ... Vezi mai mult
O acuzație fundamentată pe prezumții simple, dublată de o apărare credibilă, obligă acuzarea de a proba netemeinicia celor afirmate de ... Click pentru abonare
13.
Starea de fapt trebuie dovedită. Codul de procedură penală ... Vezi mai mult
Starea de fapt trebuie dovedită. Codul de procedură penală nu admite prezumția simplă ca mijloc de probă. O opinie contrară, ... Click pentru abonare
14.
Deși în cauza Telbiș și Viziteu c. României (hotărârea ... Vezi mai mult
Deși în cauza Telbiș și Viziteu c. României (hotărârea din 26 iunie 2018, parag. 68) Curtea Europeană admite posibilitatea confiscării ... Click pentru abonare
15.
Este excesiv a aprecia, în condițiile probării dreptului de ... Vezi mai mult
Este excesiv a aprecia, în condițiile probării dreptului de proprietate asupra unui bun, că un membru de familie avea cunoștință ... Click pentru abonare
16.
Pentru stabilirea vinovăției persoanelor suspectate sau acuzate, sarcina probei ... Vezi mai mult
Pentru stabilirea vinovăției persoanelor suspectate sau acuzate, sarcina probei revine organelor de urmărire penală, iar orice îndoială ar trebui interpretată ... Click pentru abonare
17.
Prezumțiile judiciare, care pot fi folosite în procesul penal, ... Vezi mai mult
Prezumțiile judiciare, care pot fi folosite în procesul penal, sunt consecințele logice trase din stări și împrejurări cunoscute, asupra existenței ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

18.
Curtea a constatat că este legitim ca autoritățile naționale ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că este legitim ca autoritățile naționale să emită dispoziții de confiscare pe baza standardului suficienței probei care ... Click pentru abonare
19.
Astfel, Curtea constată că parchetul și-a întemeiat acuzația doar ... Vezi mai mult
Astfel, Curtea constată că parchetul și-a întemeiat acuzația doar pe o prezumție simplă considerând că, dacă în raport de declarațiile ... Click pentru abonare
20.
În ceea ce privește provocarea polițienească, Curtea a constatat ... Vezi mai mult
În ceea ce privește provocarea polițienească, Curtea a constatat că în toate cauzele reclamanților instanțele naționale nu au întreprins nicio ... Click pentru abonare
21.
Prin adoptarea prezumției de nevinovăție ca principiu de bază, ... Vezi mai mult
Prin adoptarea prezumției de nevinovăție ca principiu de bază, distinct de celelalte drepturi care garantează și ele libertatea persoanei s-a ... Click pentru abonare
22.
Având în vedere că probele nu au valoare mai ... Vezi mai mult
Având în vedere că probele nu au valoare mai dinainte stabilită, și ca expresie a principiului in dubio pro reo ... Click pentru abonare
23.
Prin folosirea prezumțiilor în dreptul penal, statele contractante sunt ... Vezi mai mult
Prin folosirea prezumțiilor în dreptul penal, statele contractante sunt obligate să găsească un echilibru între importanța a ceea ce este ... Click pentru abonare
24.
În Franța, infracțiunile vamale sunt infracțiuni cu caracteristici speciale. ... Vezi mai mult
În Franța, infracțiunile vamale sunt infracțiuni cu caracteristici speciale. Codul Vamal interzice în esență contrabanda și importul sau exportul nedeclarat. ... Click pentru abonare
25.
Reclamanții au pretins că sunt victimele unei încălcări a ... Vezi mai mult
Reclamanții au pretins că sunt victimele unei încălcări a paragrafului 1 al articolului 6 coroborat cu paragrafele 2 și 3 ... Click pentru abonare
26.
Guvernul a susținut că articolul 392 alin. 1 din ... Vezi mai mult
Guvernul a susținut că articolul 392 alin. 1 din Codul vamal francez stabilește nu o prezumție de vinovăție, ci una ... Click pentru abonare
27.
În ceea ce privește respectarea prezumției de nevinovăție, luarea ... Vezi mai mult
În ceea ce privește respectarea prezumției de nevinovăție, luarea în considerare a antecedentelor penale în scopul stabilirii sancțiunii nu contravine ... Click pentru abonare