Art. 92. Termenul de supraveghere

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat şi este cuprinsă între 2 şi 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate.
(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunţat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă.
(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce îi revin, în condiţiile stabilite de instanţă. [art. 862 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: ... Click pentru abonare
2.
În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de ... Vezi mai mult
În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În niciun caz termenul de supraveghere nu poate fi ... Vezi mai mult
În niciun caz termenul de supraveghere nu poate fi mai mic decât durata pedepsei aplicate. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
4.
Pe durata termenului de supraveghere, persoana condamnată va respecta ... Vezi mai mult
Pe durata termenului de supraveghere, persoana condamnată va respecta măsurile de supraveghere impuse și își va îndeplini obligațiile civile stabilite. ... Click pentru abonare
5.
Pedepsele complementare se vor executa pe durata termenului de ... Vezi mai mult
Pedepsele complementare se vor executa pe durata termenului de supraveghere. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția 6, Editura C.H. ... Click pentru abonare
6.
Dacă pedeapsa principală devine executabilă, fie că se dispune ... Vezi mai mult
Dacă pedeapsa principală devine executabilă, fie că se dispune anularea, fie revocarea suspendării sub supraveghere, același regim va urma și ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Curtea constată fondat apelul formulat de parchet sub aspectul ... Vezi mai mult
Curtea constată fondat apelul formulat de parchet sub aspectul greşitei stabiliri a duratei termenului de supraveghere de către prima instanţă, ... Click pentru abonare