Art. 92. Drepturile avocatului suspectului şi inculpatului

(1) În cursul urmăririi penale, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepţia:
a) situaţiei în care se utilizează metodele speciale de supraveghere ori cercetare, prevăzute în cap. IV din titlul IV;
b) percheziţiei corporale sau a vehiculelor în cazul infracţiunilor flagrante.
(2) Avocatul suspectului sau inculpatului poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
(3) Lipsa avocatului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală sau a audierii, dacă există dovada că acesta a fost încunoştinţat în condiţiile alin. (2).
(4) Avocatul suspectului sau inculpatului are de asemenea dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri şi memorii.
(5) În cazul efectuării percheziţiei domiciliare, încunoştinţarea prevăzută la alin. (2) se poate face şi după prezentarea organului de urmărire penală la domiciliul persoanei ce urmează să fie percheziţionată.
(6) În cazul în care avocatul suspectului sau al inculpatului este prezent la efectuarea unui act de urmărire penală, se face menţiune despre aceasta şi despre eventualele obiecţiuni formulate, iar actul este semnat şi de avocat.
(7) În cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, avocatul are dreptul să consulte actele dosarului, să îl asiste pe inculpat, să exercite drepturile procesuale ale acestuia, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepţii şi obiecţiuni.
(8) Avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea şi realizarea unei apărări efective. [art. 172 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Avocatul are drepturile recunoscute de lege părții sau subiectului ... Vezi mai mult
Avocatul are drepturile recunoscute de lege părții sau subiectului procesual principal pe care o asistă, cu excepția celor exercitate personal ... Click pentru abonare
2.
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără ... Vezi mai mult
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără încunoștiințarea apărătorului suspectului sau inculpatului cu privire la efectuarea acestora, deși ... Click pentru abonare
3.
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără ... Vezi mai mult
În ipoteza efectuării unor acte de urmărire penală fără încunoștiințarea apărătorului suspectului sau inculpatului cu privire la efectuarea acestora, deși ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
În cursul urmăririi penale, mai exact la data de ... Vezi mai mult
În cursul urmăririi penale, mai exact la data de 29.04.2021, apărătorul ales al inculpatului, a formulat o cerere prin care ... Click pentru abonare
5.
În ce privește critica referitoare la excluderea declaraţiilor martorilor ... Vezi mai mult
În ce privește critica referitoare la excluderea declaraţiilor martorilor audiaţi fără încunoştinţarea avocaţilor inculpatului, deşi aceştia ceruseră să asiste la ... Click pentru abonare
6.
În lumina circumstanțelor specifice ale cauzei, importanței afectării drepturilor ... Vezi mai mult
În lumina circumstanțelor specifice ale cauzei, importanței afectării drepturilor procesuale ale celor doi inculpați și faptului că declarațiile unor martori ... Click pentru abonare
7.
În situația în care încălcarea regulilor legale privind audierea ... Vezi mai mult
În situația în care încălcarea regulilor legale privind audierea martorilor fără notificarea avocatului inculpatului a fost reclamată în termenul stabilit ... Click pentru abonare
8.
Avocatul are dreptul să asiste la orice act de ... Vezi mai mult
Avocatul are dreptul să asiste la orice act de urmărire penală și poate solicita să fie informat despre data și ... Click pentru abonare
9.
Inculpații interesați să obțină excluderea declarației unui martor aveau ... Vezi mai mult
Inculpații interesați să obțină excluderea declarației unui martor aveau posibilitatea să invoce în faza de urmărire penală orice presupusă vătămare ... Click pentru abonare
10.
Curtea observă în continuare că, potrivit Guvernului, reclamantul ar ... Vezi mai mult
Curtea observă în continuare că, potrivit Guvernului, reclamantul ar fi putut contesta legalitatea înregistrărilor în cadrul procedurii penale pe fond ... Click pentru abonare
11.
La data de 26.02.2014, procurorul a audiat un martor ... Vezi mai mult
La data de 26.02.2014, procurorul a audiat un martor fără prezența avocatului inculpatului și fără a-l notifica despre audiere, deși ... Click pentru abonare
12.
Secretul profesional al avocaților are o mare importanță atât ... Vezi mai mult
Secretul profesional al avocaților are o mare importanță atât pentru avocat și clientul său, cât şi pentru buna funcționare a ... Click pentru abonare
13.
Avocatul ales al inculpaților, a formulat o cerere prin ... Vezi mai mult
Avocatul ales al inculpaților, a formulat o cerere prin care solicita parchetului să fie anunțat în vederea participării la orice ... Click pentru abonare
14.
Dreptul unui acuzat de a comunica cu avocatul său ... Vezi mai mult
Dreptul unui acuzat de a comunica cu avocatul său în mod confidențial, „fără a fi auzit de terți”, reprezintă una ... Click pentru abonare
15.
Dacă, după ce s-a amânat judecarea la cererea inculpatului ... Vezi mai mult
Dacă, după ce s-a amânat judecarea la cererea inculpatului pentru a angaja un avocat, acesta din urmă depune o solicitare ... Click pentru abonare