Art. 5491. Procedura de confiscare sau de desfiinţare a unui înscris în cazul clasării

(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală, confirmată de judecătorul de cameră preliminară, şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare sau, după caz, ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărire penală confirmată de judecătorul de cameră preliminară, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă ori prin care a fost confirmată ordonanţa de renunţare la urmărire penală.
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, care nu poate fi mai scurt de 30 de zile.
(3) Pentru termenul fixat se dispune încunoştinţarea procurorului şi se citează persoanele ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, cărora li se comunică o copie a ordonanţei, punându-le în vedere că în termen de 20 de zile de la primirea comunicării pot depune note scrise.
(4) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă prin încheiere, în şedinţă publică, după ascultarea procurorului şi a persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate, dacă sunt prezente. Dispoziţiile cuprinse în titlul III al părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului articol se aplică în mod corespunzător.
(5) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea, poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge propunerea şi dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării;
b) admite propunerea şi dispune confiscarea bunurilor ori, după caz, desfiinţarea înscrisului.
(6) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi persoanele prevăzute la alin. (3) pot face, motivat, contestaţie. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.
(7) Contestaţia se soluţionează potrivit procedurii prevăzute la alin. (4) de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către completul competent potrivit legii, care poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă propunerea potrivit alin. (5).

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că autorul acesteia solicită, concomitent cu invocarea ... Vezi mai mult
Curtea constată că autorul acesteia solicită, concomitent cu invocarea excepţiei de necompetenţă materială a judecătorului de cameră preliminară, ca instanţa ... Click pentru abonare
2.
Curtea a constatat că, în ipoteza în care procurorul ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că, în ipoteza în care procurorul nu dispune sesizarea judecătorului de cameră preliminară, întrucât nu există indicii ... Click pentru abonare
3.
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) ... Vezi mai mult
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) din Codul penal, cu privire la care s-a dispus o soluţie ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Dispozițiile art. 5491 alin. (6) C.proc.pen. sunt clare, în ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 5491 alin. (6) C.proc.pen. sunt clare, în sensul că „în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, ... Click pentru abonare
5.
Procurorul va sesiza judecătorul de cameră preliminară în procedura ... Vezi mai mult
Procurorul va sesiza judecătorul de cameră preliminară în procedura prevăzută de art. 5491 C.proc.pen. numai când apreciază că materialul probator ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul ... Vezi mai mult
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară dispune, conform art. 112 alin. (1) lit. e) ... Click pentru abonare
7.
Conform art. 5491 alin. (6) C.proc.pen. în termen de ... Vezi mai mult
Conform art. 5491 alin. (6) C.proc.pen. în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi persoanele prevăzute la ... Click pentru abonare
8.
În cazul în care prima instanţă a dispus anularea ... Vezi mai mult
În cazul în care prima instanţă a dispus anularea unui testament şi a unui certificat de moştenitor, fără citarea beneficiarului ... Click pentru abonare
9.
Cu privire la inadmisibilitatea sesizării formulate de către parchet, ... Vezi mai mult
Cu privire la inadmisibilitatea sesizării formulate de către parchet, contestatorul a precizat că nu i-a fost comunicată ordonanţa de clasare ... Click pentru abonare
10.
Înalta Curte constată că în conţinutul certificatului de moştenitor ... Vezi mai mult
Înalta Curte constată că în conţinutul certificatului de moştenitor nr. x din 18.03.2005 de către notarul public D., judecătorul de ... Click pentru abonare
11.
În ipoteza în care, prin rechizitoriu, procurorul a dispus ... Vezi mai mult
În ipoteza în care, prin rechizitoriu, procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor numai pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz ... Click pentru abonare
12.
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul ... Vezi mai mult
În cadrul procedurii reglementate în art. 5491 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară desfiinţează înscrisurile oficiale şi înscrisurile sub semnătură privată ... Click pentru abonare