Art. 492. Locul de citare a persoanei juridice

(1) Persoana juridică se citează la sediul acesteia. Dacă sediul este fictiv ori persoana juridică nu mai funcţionează la sediul declarat, iar noul sediu nu este cunoscut, la sediul organului judiciar se afişează o înştiinţare, dispoziţiile art. 259 alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.
(2) Dacă persoana juridică este reprezentată prin mandatar, numit în condiţiile art. 491 alin. (2) şi (3), citarea se face la locuinţa mandatarului ori la sediul practicianului în insolvenţă desemnat în calitatea de mandatar. [art. 4794 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În cazul reprezentării legale a persoanei juridice, citarea se ... Vezi mai mult
În cazul reprezentării legale a persoanei juridice, citarea se face la sediul acesteia. Dacă persoană juridică este reprezentată convențional, prin ... Click pentru abonare