Art. 491. Reprezentarea persoanei juridice

(1) Persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale şi procedurale de reprezentantul său legal.
(2) Dacă pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe s-a pus în mişcare acţiunea penală şi împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta îşi numeşte un mandatar pentru a o reprezenta.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă persoana juridică nu şi-a numit un mandatar, acesta este desemnat, după caz, de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, de către judecătorul de cameră preliminară sau de către instanţă, din rândul practicienilor în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii. Practicienilor în insolvenţă astfel desemnaţi li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 273 alin. (1), (2), (4) şi (5). [art. 4792 alin. 2-5 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
În scopul evitării unui eventual conflict de interese, mandatarul ... Vezi mai mult
În scopul evitării unui eventual conflict de interese, mandatarul ar trebui desemnat de la momentul dispunerii continuării efectuării urmăririi penale ... Click pentru abonare
3.
Este necesară desemnarea unui reprezentant din rândul practicienilor în ... Vezi mai mult
Este necesară desemnarea unui reprezentant din rândul practicienilor în insolvență și atunci când nu se poate stabili care este reprezentantul ... Click pentru abonare