Art. 440. Admiterea în principiu

(1) Admisibilitatea cererii de recurs în casaţie se examinează în camera de consiliu de un complet format din un judecător, după depunerea raportului magistratului-asistent şi atunci când procedura de comunicare este legal îndeplinită, fără citarea părţilor şi fără participarea procurorului.
(2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispoziţiile art. 434, art. 436 alin. (1) şi (6), art. 437 şi art. 438, instanţa respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casaţie.
(3) Dacă cererea de recurs în casaţie a fost retrasă, instanţa ia act de retragere, prin încheiere.
(4) În cazul în care instanţa constată că cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 434-438, dispune prin încheiere admiterea în principiu a cererii de recurs în casaţie şi trimite cauza în vederea judecării recursului în casaţie.
(5) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, judecătorul care examinează admisibilitatea cererii de recurs în casaţie în condiţiile prevăzute în alin. (1) – (4) trebuie să facă parte dintr-un complet de 5 judecători. [art. 38510a C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 440 alin. 1 și 2 C.proc.pen. au ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 440 alin. 1 și 2 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, apreciindu-se că acestea sunt neconstituționale întrucât ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 440 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 440 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate din perspectiva faptul că deşi examinarea admisibilităţii în ... Click pentru abonare
3.
Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ... Vezi mai mult
Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile din Codul de procedură penală cuprinse în art. 436 ... Click pentru abonare
4.
Dispoziţiile art. 440 alin. (2) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 440 alin. (2) din Codul de procedură penală (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 75/2015) au fost ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Legea nr. 302/2004, republicată, reglementează posibilitatea exercitării căii extraordinare ... Vezi mai mult
Legea nr. 302/2004, republicată, reglementează posibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a revizuirii exclusiv în procedura extrădării active, conform art. ... Click pentru abonare
6.
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile ... Vezi mai mult
În cazul unei cereri de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală ... Click pentru abonare
7.
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal ... Vezi mai mult
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal prin care s-a confirmat legalitatea desfășurării procedurii de achiziție ce face ... Click pentru abonare
8.
Cazul de revizuire prevăzut în art. 453 alin. (1) ... Vezi mai mult
Cazul de revizuire prevăzut în art. 453 alin. (1) lit. f) C.proc.pen. presupune invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în cauza soluţionată ... Click pentru abonare
9.
Dispoziţia judecătorului de la instanța de apel, de recalificare ... Vezi mai mult
Dispoziţia judecătorului de la instanța de apel, de recalificare a cererii revizuire formulate de inculpat împotriva deciziei instanței de apel, ... Click pentru abonare
10.
În cazul admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ... Vezi mai mult
În cazul admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor privind hotărârile supuse recursului în casaţie, cererea de revizuire formulată în ... Click pentru abonare