Art. 438. Cazurile în care se poate face recurs în casaţie

(1) Hotărârile sunt supuse casării în următoarele cazuri:
1. în cursul judecăţii nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente;
2.-6. Abrogat(ă);
7. inculpatul a fost condamnat pentru o faptă care nu este prevăzută de legea penală;
8. în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal;
9.-10. Abrogat(ă);
11. nu s-a constatat graţierea sau în mod greşit s-a constatat că pedeapsa aplicată inculpatului a fost graţiată;
12. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;
13.-14. Abrogat(ă).
(2) Cazurile prevăzute la alin. (1) pot constitui temei al casării hotărârii doar dacă nu au fost invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori dacă, deşi au fost invocate, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe asupra lor.
(3) În cazul în care cererea de recurs în casaţie a fost respinsă, partea sau procurorul care a declarat recursul în casaţie nu mai poate formula o nouă cerere împotriva aceleiaşi hotărâri, indiferent de motivul invocat. [art. 3859 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 21 august 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Restrângerea de către legiuitor a sferei hotărârilor ce pot ... Vezi mai mult
Restrângerea de către legiuitor a sferei hotărârilor ce pot fi supuse casării la cele prevăzute de dispoziţiile art. 438 alin. ... Click pentru abonare
2.
Raportând prevederile de lege criticate la scopul recursului în ... Vezi mai mult
Raportând prevederile de lege criticate la scopul recursului în casaţie, Curtea a statuat că restrângerea de către legiuitor a sferei ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine însă că ipoteza invocată de autorul excepţiei ... Vezi mai mult
Curtea reţine însă că ipoteza invocată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu se regăseşte, în prezent, printre cazurile în care ... Click pentru abonare
4.
Curtea observă că – deşi autorul excepţiei este nemulţumit ... Vezi mai mult
Curtea observă că – deşi autorul excepţiei este nemulţumit de lipsa unui „recurs real şi efectiv” – excepţia de neconstituţionalitate ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Art. 438 alin. 1 pct. 1 C.proc.pen. nu este ... Vezi mai mult
Art. 438 alin. 1 pct. 1 C.proc.pen. nu este incident atunci când sunt încălcate normele de competență materială sau personală ... Click pentru abonare
6.
Dispozițiile art. 438 alin. 1 pct. 7 C.proc.pen. pot ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 438 alin. 1 pct. 7 C.proc.pen. pot fi invocate atunci când se apreciază că fapta reținută prin hotărârea ... Click pentru abonare
7.
Art. 438 alin. 1 pct. 8 C.proc.pen. nu permite ... Vezi mai mult
Art. 438 alin. 1 pct. 8 C.proc.pen. nu permite realizarea unei analize asupra încadrării juridice. Astfel, instanța supremă, pentru a ... Click pentru abonare
8.
Dispozițiile art. 438 alin. 1 pct. 12 C.proc.pen. se ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 438 alin. 1 pct. 12 C.proc.pen. se pot reține doar atunci când pedeapsa stabilită și aplicată prin raportare ... Click pentru abonare
9.
Dispozițiile art. 438 alin. 1 pct. 12 C.proc.pen. nu ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 438 alin. 1 pct. 12 C.proc.pen. nu sunt incidente atunci când se critică: a) individualizarea greșită a pedepsei; ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Hotărârea judecătorească prin care acordul de recunoaştere a vinovăţiei ... Vezi mai mult
Hotărârea judecătorească prin care acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost respins definitiv, nefiind dezlegat fondul cauzei și nesoluționată acţiunea ... Click pentru abonare
11.
Persoana ce exercită profesia de psiholog în cadrul unui ... Vezi mai mult
Persoana ce exercită profesia de psiholog în cadrul unui cabinet individual de psihologie are calitatea de funcționar public, în accepțiunea ... Click pentru abonare
12.
În vederea reținerii tipicității infracţiunii de tulburarea ordinii și ... Vezi mai mult
În vederea reținerii tipicității infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzute de art. 371 din Codul penal, este suficient ... Click pentru abonare
13.
Reţinerea infracţiunii de cumpărare de influență nu implică, în ... Vezi mai mult
Reţinerea infracţiunii de cumpărare de influență nu implică, în mod necesar, existenţa corelativă a infracțiunii de trafic de influență. Când ... Click pentru abonare
14.
Fapta expertului desemnat să realizeze o expertiza tehnică judiciară ... Vezi mai mult
Fapta expertului desemnat să realizeze o expertiza tehnică judiciară care, cu toate că a avut la dispoziţie documentația necesară, cu ... Click pentru abonare
15.
Pentru ca refuzul de a părăsi, la cererea persoanei ... Vezi mai mult
Pentru ca refuzul de a părăsi, la cererea persoanei îndreptățite, un loc ce aparține spațiului accesibil publicului, să constituie infracțiunea ... Click pentru abonare
16.
Urmarea imediată a unei infracţiuni nu depinde de acțiunea ... Vezi mai mult
Urmarea imediată a unei infracţiuni nu depinde de acțiunea sau inacțiunea persoanei vătămate. Sub acest aspect, în cazul infracţiunii de ... Click pentru abonare
17.
Constituie infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. (1) din ... Vezi mai mult
Constituie infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 folosirea sau prezentarea de documente sau declaraţii false, ... Click pentru abonare
18.
Prin prisma cazului prevăzut de art. 438 alin. (1) ... Vezi mai mult
Prin prisma cazului prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., Înalta Curte analizează doar dacă fapta pentru care ... Click pentru abonare
19.
Prevederile referitoare la compensarea zilelor de executare în condiții ... Vezi mai mult
Prevederile referitoare la compensarea zilelor de executare în condiții necorespunzătoare nu pot fi aplicate inculpaților liberați condiționat înainte de intrarea ... Click pentru abonare
20.
Infracţiunea prevăzută de art. 337 din Codul penal are ... Vezi mai mult
Infracţiunea prevăzută de art. 337 din Codul penal are o consumare instantanee, care se produce la momentul refuzului de recoltare ... Click pentru abonare
21.
Verificarea incidenței autorităţii de lucru judecat, din perspectiva art. ... Vezi mai mult
Verificarea incidenței autorităţii de lucru judecat, din perspectiva art. 52 alin. (3) din Codul de procedură penală, în urma pronunțării ... Click pentru abonare
22.
Acumularea de nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale ... Vezi mai mult
Acumularea de nisipuri şi pietrişuri din albiile minore ale râurilor constituie un zăcământ a cărui extragere constituie o activitate minieră ... Click pentru abonare
23.
Înalta Curte constată că urmare a intrării în vigoare ... Vezi mai mult
Înalta Curte constată că urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 207/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 ... Click pentru abonare
24.
Infracțiunea de luare de mită își păstrează unitatea naturală ... Vezi mai mult
Infracțiunea de luare de mită își păstrează unitatea naturală și în ipoteza în care primirea banilor sau valorilor are loc ... Click pentru abonare
25.
Potrivit principiului ubicuității, o infracţiune se consideră săvârşită pe ... Vezi mai mult
Potrivit principiului ubicuității, o infracţiune se consideră săvârşită pe teritoriul ţării dacă cel puţin un element, din cele prevăzute expres ... Click pentru abonare
26.
Modalitatea de stabilire a pedepselor de către instanța de ... Vezi mai mult
Modalitatea de stabilire a pedepselor de către instanța de apel, în sensul omisiunii aplicării pedepselor accesorii pe lângă pedepsele principale ... Click pentru abonare
27.
Însușirea de către detentorul precar a bunurilor aflate în ... Vezi mai mult
Însușirea de către detentorul precar a bunurilor aflate în tranzit vamal, prin săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere, conduce la ... Click pentru abonare
28.
Calitatea de subiect activ calificat a infracţiunii de delapidare ... Vezi mai mult
Calitatea de subiect activ calificat a infracţiunii de delapidare implică o dublă condiţionare a acestuia, şi anume aceea de funcţionar/funcţionar ... Click pentru abonare
29.
Infracţiunea prevăzută de art. 337 din Codul penal are ... Vezi mai mult
Infracţiunea prevăzută de art. 337 din Codul penal are ca situaţie premisă solicitarea expresă din partea organelor de poliţie adresată ... Click pentru abonare
30.
Ordonanţa procurorului prin care s-a dispus continuarea urmăririi penale ... Vezi mai mult
Ordonanţa procurorului prin care s-a dispus continuarea urmăririi penale şi administrarea de probe noi, nu face parte din categoria hotărârilor ... Click pentru abonare
31.
Consumarea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat ... Vezi mai mult
Consumarea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat nu se realizează imediat după momentul adoptării rezoluției infracționale de către ... Click pentru abonare
32.
Fapta unui inculpat, persoană fizică, de a desfăşura operaţiuni ... Vezi mai mult
Fapta unui inculpat, persoană fizică, de a desfăşura operaţiuni enumerate în autorizaţia privind efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii ... Click pentru abonare
33.
Fapta inculpatului, lucrător de poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, lucrător de poliţie, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constând în omisiunea luării măsurilor de constatare a contravenţiilor, ... Click pentru abonare
34.
Hotărârea instanței de apel prin care se statuează definitiv ... Vezi mai mult
Hotărârea instanței de apel prin care se statuează definitiv asupra existenței infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale (în sensul ... Click pentru abonare
35.
În ipoteza în care instanţa de apel a dispus ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanţa de apel a dispus încetarea procesului penal, în baza dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. ... Click pentru abonare
36.
În ipoteza în care judecătoria, conform art. 35 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
În ipoteza în care judecătoria, conform art. 35 C.proc.pen., a judecat în primă instanţă infracţiunea de înşelăciune prevăzută în art. ... Click pentru abonare
37.
Pentru existența infracțiunii prevăzută de art. 181 din Legea ... Vezi mai mult
Pentru existența infracțiunii prevăzută de art. 181 din Legea 78/2000 este irelevant dacă documentele sau declarațiile folosite sau prezentate sunt ... Click pentru abonare
38.
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes ... Vezi mai mult
Activitatea lichidatorul judiciar intră în sfera serviciului de interes public, fiind învestit de către o autoritate publică, respectiv de către ... Click pentru abonare
39.
Transferarea sumelor de bani obţinute din infracţiunea de evaziune ... Vezi mai mult
Transferarea sumelor de bani obţinute din infracţiunea de evaziune fiscală către activităţi licite, în scopul disimulării originii ilicite a acestora, ... Click pentru abonare
40.
Cazul de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 ... Vezi mai mult
Cazul de recurs în casaţie prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 1 C.proc.pen. nu este incident în ipoteza în ... Click pentru abonare
41.
În ipoteza în care instanţa de apel a aplicat ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanţa de apel a aplicat o pedeapsă inferioară limitei minime speciale prevăzute în norma de incriminare, ... Click pentru abonare
42.
În conformitate cu Decizia nr. 1/2019 a Completului competent ... Vezi mai mult
În conformitate cu Decizia nr. 1/2019 a Completului competent să judece recursul în interesul legii, fapta unei persoane audiate ca ... Click pentru abonare
43.
În cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă instanţa ... Vezi mai mult
În cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă instanţa de apel a stabilit un termen de supraveghere mai mic decât ... Click pentru abonare
44.
În ipoteza în care prima instanță a aplicat inculpatului ... Vezi mai mult
În ipoteza în care prima instanță a aplicat inculpatului o pedeapsă egală cu minimul special prevăzut de lege, instanța de ... Click pentru abonare
45.
În cazul concursului de infracțiuni sau al pluralității intermediare, ... Vezi mai mult
În cazul concursului de infracțiuni sau al pluralității intermediare, dacă instanța de apel a stabilit mai multe pedepse complementare de ... Click pentru abonare
46.
O primă problemă care se impune a fi analizată, ... Vezi mai mult
O primă problemă care se impune a fi analizată, având în vedere opinia separată formulată în cauză, este una de ... Click pentru abonare
47.
Inculpatul care, prin intermediul avocatului ales, a solicitat instanței ... Vezi mai mult
Inculpatul care, prin intermediul avocatului ales, a solicitat instanței de apel să dispună încetarea procesului penal întrucât a intervenit prescripția ... Click pentru abonare
48.
În ipoteza în care instanța, deși a reținut cauza ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanța, deși a reținut cauza de reducere a pedepsei prevăzută în art. 396 alin. (10) C.proc.pen., ... Click pentru abonare
49.
Principiul non reformatio in peius prevăzut în art. 418 ... Vezi mai mult
Principiul non reformatio in peius prevăzut în art. 418 C.proc.pen. constituie un principiu care guvernează tratamentul sancționator și, în consecință, ... Click pentru abonare
50.
În cadrul cazului de recurs în casație prevăzut în ... Vezi mai mult
În cadrul cazului de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. 1 pct. 1 C.proc.pen., ÎCCJ examinează respectarea dispozițiilor ... Click pentru abonare
51.
Partea civilă poate exercita recurs în casaţie referitor la ... Vezi mai mult
Partea civilă poate exercita recurs în casaţie referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această latură a ... Click pentru abonare
52.
În raport cu Decizia nr. 11/2016 a Completului pentru ... Vezi mai mult
În raport cu Decizia nr. 11/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală al Înaltei Curți ... Click pentru abonare
53.
În cazul tentativei la infracțiunea de omor calificat – ... Vezi mai mult
În cazul tentativei la infracțiunea de omor calificat – infracțiune pentru care, în forma consumată, legea prevede pedeapsa alternativă a ... Click pentru abonare
54.
Aspectele antamate de inculpați în susținerea cererilor de recurs ... Vezi mai mult
Aspectele antamate de inculpați în susținerea cererilor de recurs în casație pot fi valorificate pe calea recursului în casație în ... Click pentru abonare
55.
În cazul concursului de infracțiuni, dacă instanța de apel ... Vezi mai mult
În cazul concursului de infracțiuni, dacă instanța de apel a adăugat la pedeapsa cea mai grea un spor superior fracției ... Click pentru abonare
56.
În ipoteza în care procurorul a dispus clasarea, procurorul ... Vezi mai mult
În ipoteza în care procurorul a dispus clasarea, procurorul ierarhic superior a infirmat ordonanța de clasare și a dispus redeschiderea ... Click pentru abonare
57.
Însușirea, folosirea sau traficarea de către persoana care are ... Vezi mai mult
Însușirea, folosirea sau traficarea de către persoana care are calitatea de contabil-șef în cadrul sucursalei unei societăți cu capital integral ... Click pentru abonare
58.
În ipoteza în care instanța de apel a dispus ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanța de apel a dispus încetarea procesului penal în temeiul art. 396 alin. (6) C.proc.pen., raportat ... Click pentru abonare
59.
În ipoteza abrogării unei norme de incriminare, verificarea incidenței ... Vezi mai mult
În ipoteza abrogării unei norme de incriminare, verificarea incidenței dispozițiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 se realizează ... Click pentru abonare
60.
În ipoteza în care instanța de apel a constatat ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanța de apel a constatat că Noul Cod Penal constituie legea penală mai favorabilă și că, ... Click pentru abonare
61.
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 ... Vezi mai mult
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen. nu permite Înaltei Curți de Casație ... Click pentru abonare
62.
În ipoteza în care Înalta Curte de Casație și ... Vezi mai mult
În ipoteza în care Înalta Curte de Casație și Justiție constată că instanța de apel a aplicat pedeapsa amenzii pentru ... Click pentru abonare
63.
În cazul părăsirii locului accidentului, dacă Înalta Curte de ... Vezi mai mult
În cazul părăsirii locului accidentului, dacă Înalta Curte de Casație și Justiție constată că sunt aplicabile dispozițiile art. 338 alin. ... Click pentru abonare
64.
În ipoteza suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă instanța ... Vezi mai mult
În ipoteza suspendării executării pedepsei sub supraveghere, dacă instanța a impus persoanei condamnate pe durata termenului de supraveghere, în temeiul ... Click pentru abonare
65.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 privind infracţiunea de abuz ... Vezi mai mult
Decizia Curţii Constituţionale nr. 405/2016 privind infracţiunea de abuz în serviciu constituie o decizie interpretativă, prin care nu s-a constatat ... Click pentru abonare
66.
Respectarea dispozițiilor privind competența instanțelor militare și a instanțelor ... Vezi mai mult
Respectarea dispozițiilor privind competența instanțelor militare și a instanțelor civile în cursul judecății poate fi examinată de Înalta Curte de ... Click pentru abonare
67.
În ipoteza în care instanța de apel, prin dispozitivul ... Vezi mai mult
În ipoteza în care instanța de apel, prin dispozitivul deciziei, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultantă de 3 ani închisoare ... Click pentru abonare
68.
În cazul recidivei postcondamnatorii, stabilirea greșită a restului rămas ... Vezi mai mult
În cazul recidivei postcondamnatorii, stabilirea greșită a restului rămas neexecutat din pedeapsa anterioară, cu consecința aplicării unei pedepse care depășește ... Click pentru abonare
69.
În ipoteza în care inculpatul condamnat cu suspendarea executării ... Vezi mai mult
În ipoteza în care inculpatul condamnat cu suspendarea executării pedepsei sub imperiul Codului penal anterior, pentru infracţiuni comise în timpul ... Click pentru abonare
70.
Cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 ... Vezi mai mult
Cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. 1 pct. 1 C.proc.pen. care poate fi invocat de partea ... Click pentru abonare
71.
În cazul recursului în casație întemeiat pe dispozițiile art. ... Vezi mai mult
În cazul recursului în casație întemeiat pe dispozițiile art. 438 alin. (1) pct. 8 C.proc.pen. – prin care se susține ... Click pentru abonare
72.
Fapta de constituire a unui grup infracțional organizat reprezintă ... Vezi mai mult
Fapta de constituire a unui grup infracțional organizat reprezintă o faptă prevăzută de legea penală, incriminată succesiv în dispozițiile art. ... Click pentru abonare
73.
În cazul concursului de infracțiuni, în ipoteza în care ... Vezi mai mult
În cazul concursului de infracțiuni, în ipoteza în care instanța de apel a constatat că legea penală mai favorabilă este ... Click pentru abonare
74.
Aplicarea măsurii educative privative de libertate a internării într-un ... Vezi mai mult
Aplicarea măsurii educative privative de libertate a internării într-un centru de detenție în condițiile prevăzute în art. 114 alin. (2) ... Click pentru abonare
75.
Înalta Curte de Casație și Justiție constată incidența cazului ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție constată incidența cazului de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. ... Click pentru abonare
76.
În temeiul cazului reglementat în art. 438 alin. (1) ... Vezi mai mult
În temeiul cazului reglementat în art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen., poate fi verificată pe calea recursului în casație ... Click pentru abonare
77.
Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 43 C.pen. privitoare la ... Vezi mai mult
Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 43 C.pen. privitoare la pedeapsa în caz de recidivă prin cumulul aritmetic al pedepsei stabilite ... Click pentru abonare
78.
În cazul unui concurs de infracțiuni, dacă instanța de ... Vezi mai mult
În cazul unui concurs de infracțiuni, dacă instanța de apel a stabilit că noul Cod penal constituie legea penală mai ... Click pentru abonare
79.
Deși inculpatul a invocat cazul de casare prevăzut de ... Vezi mai mult
Deși inculpatul a invocat cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. 1 pct. 7 C.proc.pen., susținerile sale cu privire ... Click pentru abonare
80.
În accepțiunea dispozițiilor art. 182 lit. a) C.pen., cu ... Vezi mai mult
În accepțiunea dispozițiilor art. 182 lit. a) C.pen., cu referire la art. 210 C.pen. privind infracțiunea de trafic de persoane ... Click pentru abonare
81.
Raportând soluția la cazul de casare invocat – art. ... Vezi mai mult
Raportând soluția la cazul de casare invocat – art. 438 alin. (1) pct. 12 C.proc.pen. -, instanța constată că măsura ... Click pentru abonare
82.
Dacă prima instanță, prin sentința pronunțată înainte de data ... Vezi mai mult
Dacă prima instanță, prin sentința pronunțată înainte de data de 1 februarie 2014, a constatat intervenția prescripției răspunderii penale cu ... Click pentru abonare
83.
În ipoteza concursului de infracțiuni, dacă instanța de apel ... Vezi mai mult
În ipoteza concursului de infracțiuni, dacă instanța de apel a adăugat la pedeapsa cea mai grea un spor inferior fracției ... Click pentru abonare
84.
În cazul săvârșirii unei noi infracțiuni de un major ... Vezi mai mult
În cazul săvârșirii unei noi infracțiuni de un major în termenul de încercare al suspendării executării unei pedepse cu închisoarea ... Click pentru abonare
85.
Înalta Curte de Casație și Justiție constată că, prin ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție constată că, prin sentința penală nr. 929 din data de 22 noiembrie 2013 a ... Click pentru abonare
86.
Aplicarea pedepsei accesorii indiferent de pedeapsa complementară nu poate ... Vezi mai mult
Aplicarea pedepsei accesorii indiferent de pedeapsa complementară nu poate fi cenzurată pe calea recursului în casație, întrucât excedează cazurilor de ... Click pentru abonare
87.
Verificarea legalității limitelor de pedeapsă în cadrul cazului de ... Vezi mai mult
Verificarea legalității limitelor de pedeapsă în cadrul cazului de recurs în casație prevăzut în art. 483 alin. (1) pct. 12 ... Click pentru abonare
88.
Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) ... Vezi mai mult
Cazul de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 7 C.proc.pen., hotărârile sunt supuse casării dacă inculpatul a fost ... Click pentru abonare
89.
Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva ... Vezi mai mult
Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva bunurilor, precum și prin amenințări și injurii, tulbură ordinea și liniștea ... Click pentru abonare
90.
Aplicarea unei pedepse inferioare minimului special prevăzut în norma ... Vezi mai mult
Aplicarea unei pedepse inferioare minimului special prevăzut în norma de incriminare, în condițiile în care instanța nu a reținut circumstanțe ... Click pentru abonare
91.
Stabilirea unei pedepse în alte limite decât cele care ... Vezi mai mult
Stabilirea unei pedepse în alte limite decât cele care rezultă în urma aplicării dispozițiilor legale privitoare la efectele circumstanțelor atenuante ... Click pentru abonare