Art. 437. Motivarea recursului în casaţie

(1) Cererea de recurs în casaţie se formulează în scris şi va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii ori, după caz, numele şi prenumele procurorului care exercită recursul în casaţie, precum şi organul judiciar din care acesta face parte;
b) indicarea hotărârii care se atacă;
c) indicarea cazurilor de recurs în casaţie pe care se întemeiază cererea şi motivarea acestora;
d) semnătura persoanei care exercită recursul în casaţie.
(2) La cerere se anexează toate înscrisurile invocate în motivarea acesteia. [art. 38510 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Cererea de recurs în casație se caracterizează prin formalism, ... Vezi mai mult
Cererea de recurs în casație se caracterizează prin formalism, în lipsa căruia instanța nu poate fi sesizată. Astfel cererea trebuie ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Pentru a se aprecia că este admisibilă contestația în ... Vezi mai mult
Pentru a se aprecia că este admisibilă contestația în anulare nu este suficient să se indice cazul de casare, ci ... Click pentru abonare