Art. 426. Cazurile de contestaţie în anulare

Împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare în următoarele cazuri:
a) când judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părţi sau când, deşi legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta şi de a înştiinţa instanţa despre această imposibilitate;
b) când inculpatul a fost condamnat, deşi existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;
c) când hotărârea din apel a fost pronunţată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;
d) când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;
e) când judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii;
f) când judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistenţa juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;
g) când şedinţa de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;
h) când instanţa de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă;
i) când împotriva unei persoane s-au pronunţat două hotărâri definitive pentru aceeaşi faptă. [art. 386 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală se interpretează în sensul că instanţa care soluţionează pe fond ... Click pentru abonare
2.
Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate prin care se solicită ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate prin care se solicită dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. „Dacă eroarea de procedură, constând ... Click pentru abonare
3.
Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 ... Vezi mai mult
Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 lit. d) şi ale art. 428 alin. (1) din Codul de ... Click pentru abonare
4.
Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate prin care se solicită ... Vezi mai mult
Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. ... Click pentru abonare
5.
Normele referitoare la întreruperea cursului prescripţiei sunt norme de ... Vezi mai mult
Normele referitoare la întreruperea cursului prescripţiei sunt norme de drept penal material (substanţial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp ... Click pentru abonare
6.
Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 426 din Codul ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 426 din Codul de procedură penală reglementează o cale extraordinară de atac ce poate ... Click pentru abonare
7.
Prin decizia nr. 10 din 29 martie 2017, Înalta ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 10 din 29 martie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni ... Click pentru abonare
8.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Art. 426 alin. ... Click pentru abonare
9.
Curtea a reţinut, referitor la contestaţia în anulare, că ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut, referitor la contestaţia în anulare, că vizează hotărâri judecătoreşti definitive şi se promovează în condiţii procedurale mult ... Click pentru abonare
10.
Curtea a reţinut că această cale extraordinară de atac ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că această cale extraordinară de atac poate fi formulată împotriva hotărârilor penale definitive numai în cazurile strict ... Click pentru abonare
11.
Curtea a reţinut că motivul de contestaţie în anulare, ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că motivul de contestaţie în anulare, reglementat în art. 426 lit. d) din Codul de procedură penală, ... Click pentru abonare
12.
Curtea a reţinut, referitor la contestaţia în anulare, că ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut, referitor la contestaţia în anulare, că vizează hotărâri judecătoreşti definitive şi se promovează în condiţii procedurale mult ... Click pentru abonare
13.
Având în vedere natura cauzelor de încetare a procesului ... Vezi mai mult
Având în vedere natura cauzelor de încetare a procesului penal anterior enumerate, orice greşită apreciere a instanţei cu privire la ... Click pentru abonare
14.
Curtea reţine că instanţa de contencios constituţional a constatat ... Vezi mai mult
Curtea reţine că instanţa de contencios constituţional a constatat constituţionalitatea lipsei unei căi de atac împotriva hotărârii pronunţate cu ocazia ... Click pentru abonare
15.
Curtea constată, mai întâi, că a fost ridicată în ... Vezi mai mult
Curtea constată, mai întâi, că a fost ridicată în cadrul unei contestaţii în anulare formulate împotriva unei încheieri pronunţate de ... Click pentru abonare
16.
Întrucât în prezenta cauză excepţia de neconstituţionalitate a fost ... Vezi mai mult
Întrucât în prezenta cauză excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o contestaţie în anulare formulată împotriva unei decizii de respingere ... Click pentru abonare
17.
Cazul de nulitate absolută pevăzut de art. 281 alin. ... Vezi mai mult
Cazul de nulitate absolută pevăzut de art. 281 alin. 1 lit. f) C.proc.pen. poate fi invocat în orice stare a ... Click pentru abonare
18.
Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor legale criticate, împotriva hotărârilor ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, potrivit dispoziţiilor legale criticate, împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare când instanţa de ... Click pentru abonare
19.
Atunci când legiuitorul constituţional se referă la compunerea instanţei ... Vezi mai mult
Atunci când legiuitorul constituţional se referă la compunerea instanţei supreme – noţiune autonomă folosită de Constituţie – nu are în ... Click pentru abonare
20.
Curtea a statuat că o decizie de admitere a ... Vezi mai mult
Curtea a statuat că o decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate se aplică în cauzele aflate pe rolul instanţelor ... Click pentru abonare
21.
În interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din Codul ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedură penală, instanţa care soluţionează contestaţia în anulare nu poate ... Click pentru abonare
22.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „dacă, în aplicarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
23.
Hotărârea pronunţată în procedura examinării admisibilităţii în principiu a ... Vezi mai mult
Hotărârea pronunţată în procedura examinării admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, împotriva unei sentinţe pentru care nu este prevăzută ... Click pentru abonare

Doctrină

24.
În ipoteza în care contestația în anulare, întemeiată e ... Vezi mai mult
În ipoteza în care contestația în anulare, întemeiată e dispozițiile art. 426 lit. b) C.proc.pen. este îndreptată împotriva unei hotărâri ... Click pentru abonare
25.
Procedura de citare a părții la judecarea apelului (moment ... Vezi mai mult
Procedura de citare a părții la judecarea apelului (moment care se va aprecia prin raportare la formularea de cereri, administrare ... Click pentru abonare
26.
Viciile de citare se pot referi la nerespectarea dispozițiilor ... Vezi mai mult
Viciile de citare se pot referi la nerespectarea dispozițiilor legale care stabilesc mențiunile pe care trebuie să le cuprindă citația, ... Click pentru abonare
27.
Dacă partea și-a ales un domiciliu procesual, citarea la ... Vezi mai mult
Dacă partea și-a ales un domiciliu procesual, citarea la această adresă nu viciază procedura dacă opțiunea părții nu a fost ... Click pentru abonare
28.
Art. 426 lit. b) C.proc.pen. nu va putea fi ... Vezi mai mult
Art. 426 lit. b) C.proc.pen. nu va putea fi invocat: (i) când instanța nu se pronunță asupra altei cauze de ... Click pentru abonare
29.
Art. 426 lit. c) C.proc.pen. este incident atunci când ... Vezi mai mult
Art. 426 lit. c) C.proc.pen. este incident atunci când la termenul la care au avut loc dezbaterile cauza a fost ... Click pentru abonare
30.
Cazul de incompatibilitate invocat în apel, dar față de ... Vezi mai mult
Cazul de incompatibilitate invocat în apel, dar față de care cererea de recuzare a fost respinsă ca inadmisibilă, poate fi ... Click pentru abonare
31.
Art. 426 lit. f) C.proc.pen. poate fi incident și ... Vezi mai mult
Art. 426 lit. f) C.proc.pen. poate fi incident și atunci când avocatul inculpatului nu a asigurat o apărare concretă și ... Click pentru abonare
32.
Noțiunea de „hotărâre definitivă” are un sens autonom în ... Vezi mai mult
Noțiunea de „hotărâre definitivă” are un sens autonom în structura ne bis in idem, nefiind limitată numai la sentințele și ... Click pentru abonare
33.
Interpretat prin prisma art. 50 din Carta drepturilor fundamentale ... Vezi mai mult
Interpretat prin prisma art. 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, principiul ne bis in idem presupune că o ... Click pentru abonare
34.
Deciziile penale definitive pronunțate de instanțele de apel atunci ... Vezi mai mult
Deciziile penale definitive pronunțate de instanțele de apel atunci când este invocat vreunul dintre cazurile prevăzute de art. 426 lit. ... Click pentru abonare
35.
Reglementarea căilor extraordinare de atac aduce atingere autorității de ... Vezi mai mult
Reglementarea căilor extraordinare de atac aduce atingere autorității de lucru judecat care are rolul de a da încredere în activitatea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

36.
În diferite cauze, Curtea, analizând noţiunea de „defect fundamental”, ... Vezi mai mult
În diferite cauze, Curtea, analizând noţiunea de „defect fundamental”, a subliniat că simplul fapt că ancheta a fost incompletă şi ... Click pentru abonare
37.
Deşi dispoziţiile procedurale prevăd că, în urma admiterii contestaţiei ... Vezi mai mult
Deşi dispoziţiile procedurale prevăd că, în urma admiterii contestaţiei în anulare, instanţa desfiinţează decizia a cărei anulare se cere şi ... Click pentru abonare
38.
Infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prevăzută de art. ... Vezi mai mult
Infracţiunea de înşelăciune, în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu reţinerea art. 35 alin. ... Click pentru abonare
39.
În acest context al împlinirii termenului de prescripție a ... Vezi mai mult
În acest context al împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale anterior rămânerii definitive a cauzei și al omisiunii instanței ... Click pentru abonare
40.
Competenţa materială a judecării unei contestaţii în anulare, deşi ... Vezi mai mult
Competenţa materială a judecării unei contestaţii în anulare, deşi nu este reglementată în mod expres de dispoziţiile Codului de procedură ... Click pentru abonare
41.
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că se înscrie în motivul de contestație în anulare (art. 426 lit. ... Click pentru abonare
42.
Înalta Curte constată, în majoritate, că în lipsa dezbaterii ... Vezi mai mult
Înalta Curte constată, în majoritate, că în lipsa dezbaterii şi analizării de către instanţa de apel care a pronunţat decizia ... Click pentru abonare
43.
În opinie separată, prezenta contestaţie în anulare ridică, în ... Vezi mai mult
În opinie separată, prezenta contestaţie în anulare ridică, în realitate, nu problema unei eventuale omisiuni a instanţei de apel de ... Click pentru abonare
44.
Întrucât nu face parte din categoria erorilor de procedură, ... Vezi mai mult
Întrucât nu face parte din categoria erorilor de procedură, determinarea legii penale mai favorabile nu poate constitui un temei pentru ... Click pentru abonare
45.
În situația în care instanțele de judecată care au ... Vezi mai mult
În situația în care instanțele de judecată care au soluționat fondul unei cauze au stabilit, definitiv, aplicabilitatea dispozițiilor Codului penal ... Click pentru abonare
46.
Respingerea, ca tardivă a apelului echivalează cu neexercitarea acestei ... Vezi mai mult
Respingerea, ca tardivă a apelului echivalează cu neexercitarea acestei căi de atac, astfel încât, competența de soluționare a contestației în ... Click pentru abonare
47.
Curtea apreciază că modalitatea alternativă a ascunderii activelor debitorului ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că modalitatea alternativă a ascunderii activelor debitorului infracţiunea de bancrută frauduloasă, prevăzută de art. 241 alin. (1) lit. ... Click pentru abonare
48.
Înalta Curte, în majoritate, va respinge, ca inadmisibile, contestaţiile ... Vezi mai mult
Înalta Curte, în majoritate, va respinge, ca inadmisibile, contestaţiile în anulare declarate de inculpaţii A., C., D. şi E. împotriva ... Click pentru abonare
49.
În opinie separată, apreciez că sunt îndeplinite condiţiile de ... Vezi mai mult
În opinie separată, apreciez că sunt îndeplinite condiţiile de admitere în principiu a prezentelor căi extraordinare de atac, prevăzute de ... Click pentru abonare
50.
Noţiunea de „audiere”, în accepţiunea cazului de contestaţie în ... Vezi mai mult
Noţiunea de „audiere”, în accepţiunea cazului de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. h) C.proc.pen., se referă exclusiv ... Click pentru abonare
51.
Cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 ... Vezi mai mult
Cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. b) C.proc.pen. este incident în ipoteza în care, anterior pronunţării ... Click pentru abonare
52.
Cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 ... Vezi mai mult
Cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. a) C.proc.pen. nu este incident în ipoteza hotărârilor penale definitive ... Click pentru abonare
53.
Contestatorul a invocat faptul că există o suspiciune rezonabilă ... Vezi mai mult
Contestatorul a invocat faptul că există o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea președintelui completului sau a judecătorilor a fost afectată având ... Click pentru abonare
54.
Referitor la motivul de contestație prevăzut de art. 426 ... Vezi mai mult
Referitor la motivul de contestație prevăzut de art. 426 alin. (1) lit. h) C.proc.pen. se reține că inculpatul a invocat ... Click pentru abonare
55.
Principiul ne bis in idem enunțat la articolul 54 ... Vezi mai mult
Principiul ne bis in idem enunțat la articolul 54 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 ... Click pentru abonare
56.
Simplul fapt că ar putea exista o altă interpretare ... Vezi mai mult
Simplul fapt că ar putea exista o altă interpretare a dispozițiilor legale naționale referitoare la administrarea nemijlocită a probelor de ... Click pentru abonare
57.
Referitor la cazul de contestație în anulare prevăzut de ... Vezi mai mult
Referitor la cazul de contestație în anulare prevăzut de art. 426 lit. d) teza a II-a C.proc.pen., contestatorii au invocat ... Click pentru abonare
58.
Condamnatul a invocat faptul că judecătorii cauzei erau incompatibili ... Vezi mai mult
Condamnatul a invocat faptul că judecătorii cauzei erau incompatibili întrucât „există o suspiciunea rezonabilă că imparțialitatea (…) ar putea fi ... Click pentru abonare
59.
Referitor la cazurile prevăzute de art. 426 alin. 1 ... Vezi mai mult
Referitor la cazurile prevăzute de art. 426 alin. 1 lit. e) și h) C.proc.pen. contestatorul pretinde că nu a fost ... Click pentru abonare
60.
Cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 ... Vezi mai mult
Cazul de contestaţie în anulare prevăzut în art. 426 lit. f) C.proc.pen. nu este incident în ipoteza în care inculpatul ... Click pentru abonare
61.
Atâta timp cât petentul a cunoscut presupusul motiv de ... Vezi mai mult
Atâta timp cât petentul a cunoscut presupusul motiv de incompatibilitate încă din timpul desfășurării procesului și nu a formulat o ... Click pentru abonare
62.
Constatăm că petentul condamnat invocă lipsa de imparțialitate a ... Vezi mai mult
Constatăm că petentul condamnat invocă lipsa de imparțialitate a completului de apel ca urmare a faptului că este nemulțumit de ... Click pentru abonare
63.
Cu privire la incompatibilitatea judecătorilor ce au soluționat apelul, ... Vezi mai mult
Cu privire la incompatibilitatea judecătorilor ce au soluționat apelul, petentul condamnat a susținut că împotriva extinderii măsurii sechestrului asigurător și ... Click pentru abonare
64.
Deși textul nu mai prevede ca în art. 386 ... Vezi mai mult
Deși textul nu mai prevede ca în art. 386 lit. c) C.proc.pen. din 1968 condiția ca instanța să fi omis ... Click pentru abonare
65.
Ceea ce invocă, în fapt, petentul condamnat sunt aspecte ... Vezi mai mult
Ceea ce invocă, în fapt, petentul condamnat sunt aspecte administrative referitoare la distribuirea dosarului cu nerespectarea principiului repartiției aleatorii, care ... Click pentru abonare
66.
În ceea ce priveşte motivul referitor la condamnarea inculpatului ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte motivul referitor la condamnarea inculpatului pentru fapte care nu sunt prevăzute de legea penală, întemeiat pe ... Click pentru abonare
67.
Conform art. 426 lit. h) C.proc.pen., împotriva hotărârilor penale ... Vezi mai mult
Conform art. 426 lit. h) C.proc.pen., împotriva hotărârilor penale definitive se poate face contestaţie în anulare (…) când instanţa nu ... Click pentru abonare
68.
Pentru a se putea considera că în privința unei ... Vezi mai mult
Pentru a se putea considera că în privința unei persoane a fost pronunțată o „hotărâre definitivă” pentru faptele care îi ... Click pentru abonare
69.
Instanței nu îi incumbă nicio obligație de a-l întreba ... Vezi mai mult
Instanței nu îi incumbă nicio obligație de a-l întreba pe inculpat la fiecare termen dacă nu dorește să fie audiat, ... Click pentru abonare
70.
Dispozițiile art. 426 lit. i) C.proc.pen. sunt expresia regulii ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 426 lit. i) C.proc.pen. sunt expresia regulii „non bis in idem” potrivit căreia nimeni nu poate fi judecat ... Click pentru abonare
71.
În ceea ce privește cazul de contestație în anulare ... Vezi mai mult
În ceea ce privește cazul de contestație în anulare prevăzut în art. 426 lit. a) C.proc.pen., acesta privește situația când ... Click pentru abonare
72.
În cauză instanța de apel a respins motivat cererile ... Vezi mai mult
În cauză instanța de apel a respins motivat cererile de citare a unuia dintre inculpați în calitate de intimat și ... Click pentru abonare
73.
Nu există motive care să conducă la rejudecarea ambelor ... Vezi mai mult
Nu există motive care să conducă la rejudecarea ambelor fapte pentru care acesta a fost trimis în judecată, astfel cum ... Click pentru abonare
74.
Din examinarea textului legal rezultă că cele două condiții ... Vezi mai mult
Din examinarea textului legal rezultă că cele două condiții trebuie îndeplinite cumulativ: a) partea să fi fost în imposibilitate de ... Click pentru abonare
75.
Cazul de contestație în anulare nu este incident, dacă ... Vezi mai mult
Cazul de contestație în anulare nu este incident, dacă prin cererea de recurs s-a solicitat comunicarea tuturor actelor de procedură ... Click pentru abonare
76.
Pentru interpretarea armonizată a noțiunii de „aceeași infracțiune” – ... Vezi mai mult
Pentru interpretarea armonizată a noțiunii de „aceeași infracțiune” – elementul idem al principiului non bis in idem – în sensul ... Click pentru abonare
77.
O decizie care, potrivit dreptului primului stat contractant care ... Vezi mai mult
O decizie care, potrivit dreptului primului stat contractant care a inițiat urmărirea penală împotriva unei persoane, nu stinge definitiv acțiunea ... Click pentru abonare
78.
Mama minorului care are calitatea de parte vătămată și ... Vezi mai mult
Mama minorului care are calitatea de parte vătămată și care a împlinit vârsta de 14 ani, dobândind capacitatea de exercițiu ... Click pentru abonare
79.
Există cazul de contestaţie în anulare, dacă inculpata recurentă ... Vezi mai mult
Există cazul de contestaţie în anulare, dacă inculpata recurentă a încunoștinţat instanţa de recurs, înainte de termenul la care s-a ... Click pentru abonare
80.
Faţă de condiţiile impuse de legiuitor pentru incidenţa cazului ... Vezi mai mult
Faţă de condiţiile impuse de legiuitor pentru incidenţa cazului de contestaţie în anulare imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al ... Click pentru abonare
81.
Art. 426 lit. c) C.proc.pen. este incident atunci când ... Vezi mai mult
Art. 426 lit. c) C.proc.pen. este incident atunci când intervin schimbări în compunerea completului de judecată la instanţa de apel, ... Click pentru abonare
82.
Împrejurarea că, la termenul la care au avut loc ... Vezi mai mult
Împrejurarea că, la termenul la care au avut loc dezbaterile și pronunţarea hotărârii de către instanţa de recurs, inculpatul se ... Click pentru abonare
83.
Art. 426 lit. c) C.proc.pen. este incident atunci când ... Vezi mai mult
Art. 426 lit. c) C.proc.pen. este incident atunci când hotărârea este semnată de un judecător al cărui nume nu este ... Click pentru abonare
84.
Prin întrebările lor, pe care trebuie să le examinăm ... Vezi mai mult
Prin întrebările lor, pe care trebuie să le examinăm împreună, instanțele naționale se întreabă, în esență, dacă principiul ne bis ... Click pentru abonare
85.
Curtea reiterează că articolul 6 alin. 1 din Convenție ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că articolul 6 alin. 1 din Convenție asigură oricărei persoane dreptul de a se adresa unei instanțe orice ... Click pentru abonare