Art. 36. Competenţa tribunalului

(1) Tribunalul judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 2561, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367;
b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;
c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare;
c1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
c2) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Parchetul European, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO);
d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.
(2) Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.
(3) Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. [art. 27 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Competența de efectuare a urmăririi penale în cauze având ... Vezi mai mult
Competența de efectuare a urmăririi penale în cauze având ca obiect săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită de către ... Click pentru abonare
2.
Se va reține competența materială a tribunalului dacă rechizitoriul/acordul ... Vezi mai mult
Se va reține competența materială a tribunalului dacă rechizitoriul/acordul de recunoaștere a vinovăției este emis de parchetul specializat. Nu este ... Click pentru abonare
3.
Tribunalul judecă toate infracțiunile față de care rechizitoriul a ... Vezi mai mult
Tribunalul judecă toate infracțiunile față de care rechizitoriul a fost emis de D.N.A./D.I.I.C.O.T., dacă nu se instituie o competență în ... Click pentru abonare
4.
Tribunalul este competent material să judece și infracțiunile complexe ... Vezi mai mult
Tribunalul este competent material să judece și infracțiunile complexe care absorb vreuna dintre infracțiunile date în competența acestei instanțe sau ... Click pentru abonare
5.
În principiu, tribunalul nu are competență personală. [M. Udroiu, ... Vezi mai mult
În principiu, tribunalul nu are competență personală. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. 6, Ed. C.H. Beck, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Cum în prezenta cauză petentul susţine săvârşirea de către ... Vezi mai mult
Cum în prezenta cauză petentul susţine săvârşirea de către membrii Comitetului (…) pentru Situaţii de Urgenţă Bihor (din care fac ... Click pentru abonare
7.
Competenţa de soluţionare a recursului împotriva dispoziţiei de respingere ... Vezi mai mult
Competenţa de soluţionare a recursului împotriva dispoziţiei de respingere a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de ... Click pentru abonare