Art. 357. Atribuţiile preşedintelui completului

(1) Preşedintele completului conduce şedinţa, îndeplinind toate îndatoririle prevăzute de lege, şi decide asupra cererilor formulate de procuror, persoana vătămată şi de părţi, dacă rezolvarea acestora nu este dată în căderea completului.
(2) În cursul judecăţii, preşedintele, după consultarea celorlalţi membri ai completului, poate respinge întrebările formulate de părţi, persoana vătămată şi de procuror, dacă acestea nu sunt concludente şi utile soluţionării cauzei.
(3) Dispoziţiile preşedintelui completului sunt obligatorii pentru toate persoanele prezente în sala de şedinţă. [art. 296 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Opinia celorlalți membri ai completului este consultativă. Necorelarea dispozițiilor ... Vezi mai mult
Opinia celorlalți membri ai completului este consultativă. Necorelarea dispozițiilor art. 357 alin. 2 C.proc.pen. cu cele ale art. 378 alin. ... Click pentru abonare