Art. 315. Clasarea

(1) Clasarea se dispune când:
a) nu se poate începe urmărirea penală, întrucât nu sunt întrunite condiţiile de fond şi formă esenţiale ale sesizării;
b) există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1).
(2) Ordonanţa de clasare cuprinde menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind:
a) ridicarea sau menţinerea măsurilor asigurătorii; aceste măsuri încetează de drept dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei;
b) restituirea bunurilor ridicate sau a cauţiunii;
c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranţă a confiscării speciale;
d) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desfiinţare totală sau parţială a unui înscris;
e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau de încetare a măsurilor de siguranţă prevăzute de art. 109 sau 110 din Codul penal, dispoziţiile art. 246 alin. (13) aplicându-se în mod corespunzător;
f) cheltuielile judiciare.
(3) Dacă în cursul urmăririi penale s-a luat una dintre măsurile de siguranţă prevăzute de lege, se va face menţiune despre aceasta.
(4) În ordonanţă se va face menţiune şi cu privire la încetarea de drept a măsurii preventive dispuse în cauză.
(5) Menţionarea motivelor de fapt şi de drept este obligatorie numai dacă procurorul nu îşi însuşeşte argumentele cuprinse în propunerea organului de cercetare penală ori dacă a existat un suspect în cauză. [art. 242-245 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică ipoteza ... Vezi mai mult
Curtea reţine că autorul excepţiei de neconstituţionalitate critică ipoteza în care procurorul dispune soluţia de clasare, însuşindu-şi argumentele cuprinse în ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Măsurile de siguranță cu caracter medical se pot dispune ... Vezi mai mult
Măsurile de siguranță cu caracter medical se pot dispune de către judecător numai după ce soluția de renunțare la urmărirea ... Click pentru abonare
3.
Omisiunea procurorului de a se pronunța cu privire la ... Vezi mai mult
Omisiunea procurorului de a se pronunța cu privire la menținerea/ridicarea măsurii asigurătorii se poate remedia ulterior conform art. 279 C.pen. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
În mod corect procurorul de caz a constat că ... Vezi mai mult
În mod corect procurorul de caz a constat că raportat la data presupuselor fapte şi la natura presupuselor infracțiuni săvârșite ... Click pentru abonare
5.
Faptul că în cauză s-a dispus clasarea cauzei faţă ... Vezi mai mult
Faptul că în cauză s-a dispus clasarea cauzei faţă de persoanele suspectate că au comis infracţiunea de fals şi că ... Click pentru abonare
6.
Sesizarea judecătorului de cameră preliminară are ca obiect şi ... Vezi mai mult
Sesizarea judecătorului de cameră preliminară are ca obiect şi scop desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris al cărui caracter ... Click pentru abonare
7.
Potrivit dispoziţiilor art. 315 alin. (2) lit. d) C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Potrivit dispoziţiilor art. 315 alin. (2) lit. d) C.proc.pen., sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de desfiinţare totală sau ... Click pentru abonare