Art. 293. Fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu aceştia

Dispoziţiile art. 289 şi art. 290 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunţe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluţionare de către părţile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfăşoară în baza legii române ori în baza unei alte legi.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Inculpatul, în calitate de Președinte al Camerei de Comerț ... Vezi mai mult
Inculpatul, în calitate de Președinte al Camerei de Comerț și Industrie, a pretins martorului denunțător suma de 1.000.000 euro, din ... Click pentru abonare
2.
Prin convenția de arbitraj părțile în litigiu convin cu ... Vezi mai mult
Prin convenția de arbitraj părțile în litigiu convin cu privire la arbitrul care le va soluționa cauza, suportând onorariul acestuia ... Click pentru abonare