Art. 266. Nedenunţarea

(1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.
(11) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
(2) Nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte.
(3) Nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. [art. 262 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Prin Legea nr. 186/2021, natura și limitele de pedeapsă ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 186/2021, natura și limitele de pedeapsă ale infracțiunii de nedenunțare au fost înăsprite. Dacă inițial, se prevedea ... Click pentru abonare
2.
Este posibilă instigarea sau complicitatea morală, care vor fi ... Vezi mai mult
Este posibilă instigarea sau complicitatea morală, care vor fi absorbite natural în autorat, cu excepția situației în care ar fi ... Click pentru abonare
3.
Se va reține doar infracțiunea de favorizare a făptuitorului ... Vezi mai mult
Se va reține doar infracțiunea de favorizare a făptuitorului sau tăinuire dacă făptuitorul realizează acte specifice acestor infracțiuni, fără a ... Click pentru abonare
4.
Dacă omisiunea denunțării vizează mai multe fapte prevăzute de ... Vezi mai mult
Dacă omisiunea denunțării vizează mai multe fapte prevăzute de legea penală, despre care o persoană află în aceeaşi împrejurare, se ... Click pentru abonare
5.
Infracțiunea se consumă atunci când făptuitorul cunoaște cu certitudine ... Vezi mai mult
Infracțiunea se consumă atunci când făptuitorul cunoaște cu certitudine că s-a săvârșit o faptă prevăzută limitativ de lege și nu ... Click pentru abonare
6.
Încunoştinţarea despre săvârșirea unei infracțiuni se poate realiza în ... Vezi mai mult
Încunoştinţarea despre săvârșirea unei infracțiuni se poate realiza în orice formă în fața oricărei autorități. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
7.
Obligația impusă prin conținutul infracțiunii de nedenunțare se execută ... Vezi mai mult
Obligația impusă prin conținutul infracțiunii de nedenunțare se execută printr-un singur act, astfel că, inclusiv infracţiunea omisivă corespunzătoare este instantanee, ... Click pentru abonare
8.
În situația omisiunii de a denunța, mascată printr-un denunţ ... Vezi mai mult
În situația omisiunii de a denunța, mascată printr-un denunţ mincinos, ceea ce interesează din punctul de vedere al infracțiunii omisive ... Click pentru abonare
9.
Instigatorul sau complicele moral, dacă are cunoștință de infracțiunea ... Vezi mai mult
Instigatorul sau complicele moral, dacă are cunoștință de infracțiunea nedenunțată, este obligat personal la denunțare. Neîndeplinindu-și această obligație, instigatorul sau ... Click pentru abonare
10.
Dacă este realizată în cel mai scurt timp, denunțarea ... Vezi mai mult
Dacă este realizată în cel mai scurt timp, denunțarea se consideră efectuată. La aprecierea acestui interval de timp, se va ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Faptele inculpatului LS constituie infracțiunile de nedenunțare și mărturie ... Vezi mai mult
Faptele inculpatului LS constituie infracțiunile de nedenunțare și mărturie mincinoasă, prevăzute de art. 266 alin. 1 și art. 273 alin. ... Click pentru abonare
12.
Comportamentul individului care, având cunoștință directă despre săvârșirea unei ... Vezi mai mult
Comportamentul individului care, având cunoștință directă despre săvârșirea unei infracțiuni grave împotriva vieții, nu a informat imediat autoritățile, și, ulterior, ... Click pentru abonare
13.
Obligația de a denunța faptele prevăzute la art. 266 ... Vezi mai mult
Obligația de a denunța faptele prevăzute la art. 266 din Codul Penal nu poate fi impusă unei persoane care favorizează ... Click pentru abonare
14.
Cât privește infracțiunea de nedenunțare a unor infracțiuni, critica ... Vezi mai mult
Cât privește infracțiunea de nedenunțare a unor infracțiuni, critica adusă de inculpat apare ca întemeiată. Potrivit art. 177 alin. (1) ... Click pentru abonare
15.
Atitudinea inculpatului X de a asista la uciderea victimei, ... Vezi mai mult
Atitudinea inculpatului X de a asista la uciderea victimei, fără să intervină în favoarea acesteia reprezintă o complicitate morală la ... Click pentru abonare
16.
Fapta inculpaților RIR și TNC, care în data de ... Vezi mai mult
Fapta inculpaților RIR și TNC, care în data de 02.08.2010, în jurul orelor 6:30 – 7:00, pe un câmp în ... Click pentru abonare
17.
Obligația de a denunța de îndată săvârşirea unei infracțiuni ... Vezi mai mult
Obligația de a denunța de îndată săvârşirea unei infracțiuni apare ca excepție de la regula potrivit căreia, în legislația penală, ... Click pentru abonare
18.
Sub aspectul laturii subiective, forma de vinovăție cu care ... Vezi mai mult
Sub aspectul laturii subiective, forma de vinovăție cu care inculpaţii au săvârşit infracţiunea este intenţia. În acest sens, se poate ... Click pentru abonare
19.
Tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei intră ... Vezi mai mult
Tâlhăria care a avut ca urmare moartea victimei intră în categoria infracțiunilor pentru care omisiunea de a o denunța de ... Click pentru abonare
20.
Persoanele participante la săvârșirea unei infracțiuni nu sunt obligate ... Vezi mai mult
Persoanele participante la săvârșirea unei infracțiuni nu sunt obligate să denunțe și astfel, nu pot fi acuzate de săvârșirea infracțiunii ... Click pentru abonare