Art. 254. Poprirea

(1) Sumele de bani datorate cu orice titlu suspectului ori inculpatului sau părţii responsabile civilmente de către o a treia persoană ori de către cel păgubit sunt poprite în mâinile acestora, în limitele prevăzute de lege, de la data primirii ordonanţei sau încheierii prin care se înfiinţează sechestrul.
(2) Sumele de bani prevăzute la alin. (1) vor fi consemnate de către debitori, după caz, la dispoziţia organului judiciar care a dispus poprirea sau a organului de executare, în termen de 5 zile de la scadenţă, recipisele urmând a fi predate procurorului, judecătorului de cameră preliminară ori instanţei de judecată în termen de 24 de ore de la consemnare. [art. 167 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Atunci când se instituie măsuri asigurătorii în procesul penal ... Vezi mai mult
Atunci când se instituie măsuri asigurătorii în procesul penal nu este necesar să se indice sau să se dovedească ori ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Măsura asigurătorie specială a „popririi” are ca obiect dreptul ... Vezi mai mult
Măsura asigurătorie specială a „popririi” are ca obiect dreptul de creanţă având ca obiect o sumă de bani, iar nu ... Click pentru abonare
3.
Indisponibilizarea, ca urmare a aplicării măsurii asigurătorii, nu are ... Vezi mai mult
Indisponibilizarea, ca urmare a aplicării măsurii asigurătorii, nu are ca efect scoaterea bunului din patrimoniul persoanei față de care s-a ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea reamintește că orice sechestru sau confiscare atrage prejudicii. ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că orice sechestru sau confiscare atrage prejudicii. Totuși, pentru a fi compatibil cu articolul 1 din Protocolul nr. ... Click pentru abonare