Art. 157. Lipsa plângerii prealabile

(1) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.
(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele.
(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.
(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu.
(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu. [art. 131 alin. 1, 3 – 5 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Plângerea prealabilă greșit îndreptată la organul de urmărire penală ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă greșit îndreptată la organul de urmărire penală necompetent sau la instanța de judecată, se trimite, pe cale administrativă, ... Click pentru abonare
3.
În cazul persoanelor vătămate minore, organele de urmărire penală ... Vezi mai mult
În cazul persoanelor vătămate minore, organele de urmărire penală vor acționa din oficiu. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția ... Click pentru abonare
4.
Acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din ... Vezi mai mult
Acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu în situația în care persoana juridică vătămată prin săvârșirea infracțiunii ... Click pentru abonare
5.
Art. 157 alin. 5 C.pen. consacră regula conform căreia ... Vezi mai mult
Art. 157 alin. 5 C.pen. consacră regula conform căreia organul de urmărire penală nu este ținut de termenul de formulare ... Click pentru abonare
6.
Acțiunea penală se poate pune în mișcare din oficiu ... Vezi mai mult
Acțiunea penală se poate pune în mișcare din oficiu și atunci când persoana vătămată s-a aflat în imposibilitate obiectivă de ... Click pentru abonare
7.
Spre deosebire de retragerea plângerii, în ce privește formularea ... Vezi mai mult
Spre deosebire de retragerea plângerii, în ce privește formularea plângerii prealabile se aplică indivizibilitatea activă a răspunderii penale, respectiv, indivizibilitatea ... Click pentru abonare
8.
Termenul de 3 luni este de decădere și se ... Vezi mai mult
Termenul de 3 luni este de decădere și se calculează conform dispozițiilor art. 269 C.proc.pen. și art. 270 C.proc.pen., respectiv, ... Click pentru abonare
9.
Plângerea prealabilă este considerată că nu există, fie atunci ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă este considerată că nu există, fie atunci când nu este formulată, fie atunci când este formulată de o ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Dispoziţiile art. 157 alin. 4 C.pen. invocate de către ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 157 alin. 4 C.pen. invocate de către procuror în ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, au ... Click pentru abonare
11.
În mod eronat s-a dispus încetarea procesului penal faţă ... Vezi mai mult
În mod eronat s-a dispus încetarea procesului penal faţă de inculpat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare prevăzute de art. ... Click pentru abonare
12.
În mod corect a reținut judecătorul fondului că, deși ... Vezi mai mult
În mod corect a reținut judecătorul fondului că, deși procurorul avea posibilitatea prevăzută de lege de a se sesiza din ... Click pentru abonare
13.
Chiar dacă, inițial, partea civilă a sesizat doar telefonic ... Vezi mai mult
Chiar dacă, inițial, partea civilă a sesizat doar telefonic incidentul și fără a indica autorii agresiunii, ulterior în declarația din ... Click pentru abonare
14.
În declarația dată de persoană vătămată se menționează în ... Vezi mai mult
În declarația dată de persoană vătămată se menționează în mod expres la final că persoana vătămată dorește cercetarea numitului FM ... Click pentru abonare
15.
Instanța reține că inculpatul a invocat că se impune ... Vezi mai mult
Instanța reține că inculpatul a invocat că se impune pronunțarea unei soluții de încetare a procesului penal, pentru actele ce ... Click pentru abonare
16.
Curtea constată că în perioada de 3 luni de ... Vezi mai mult
Curtea constată că în perioada de 3 luni de la data producerii accidentului rutier (intervalul de timp în care se ... Click pentru abonare
17.
Nu se poate reține lipsa plângerii prealabile pentru simplul ... Vezi mai mult
Nu se poate reține lipsa plângerii prealabile pentru simplul fapt că solicitarea persoanei vătămate de tragere la răspundere penală a ... Click pentru abonare
18.
Relevante pentru problematica întinderii mandatului erau și dispozițiile art. ... Vezi mai mult
Relevante pentru problematica întinderii mandatului erau și dispozițiile art. 1536 C.civ. anterior potrivit căruia „mandatul conceput în termeni generali cuprinde ... Click pentru abonare
19.
Dispozițiile articolului 297 alin. 2 Cod procedură penală sunt ... Vezi mai mult
Dispozițiile articolului 297 alin. 2 Cod procedură penală sunt imperative, astfel că apreciem că simpla luare a unei declarații de ... Click pentru abonare
20.
Curtea constată că, după intrarea în vigoare a noului ... Vezi mai mult
Curtea constată că, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, care prevede pentru infracțiunea de nerespectare a ... Click pentru abonare
21.
Într-adevăr, fiind vorba de o instituție reglementată în art. ... Vezi mai mult
Într-adevăr, fiind vorba de o instituție reglementată în art. 2009 - 2035 din Codul civil și în art. 80 - ... Click pentru abonare
22.
În mod întemeiat a reținut prima instanță că de ... Vezi mai mult
În mod întemeiat a reținut prima instanță că de la data deschiderii procedurii insolvenței și desemnarea unui administrator judiciar, acesta ... Click pentru abonare
23.
De altfel, din examinarea declarației dată de persoana vătămată ... Vezi mai mult
De altfel, din examinarea declarației dată de persoana vătămată se constată că aceasta cuprinde elementele indicate de art. 289 alin. ... Click pentru abonare
24.
Din actele dosarului se constată că proprietarul autovehiculului este ... Vezi mai mult
Din actele dosarului se constată că proprietarul autovehiculului este Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv Cerbul, aceasta având calitatea de ... Click pentru abonare
25.
Instanța apreciază că oricum nu poate fi antrenată răspunderea ... Vezi mai mult
Instanța apreciază că oricum nu poate fi antrenată răspunderea penală a inculpatului pentru comiterea acestei fapte, în cauză fiind incident ... Click pentru abonare
26.
În modalitatea alternativă a refuzului de restituire din cadrul ... Vezi mai mult
În modalitatea alternativă a refuzului de restituire din cadrul conținutului infracțiunii de abuz de încredere, instanța a reținut că infracțiunea ... Click pentru abonare
27.
În plângerea penală formulată la data de 14.08.2013, persoana ... Vezi mai mult
În plângerea penală formulată la data de 14.08.2013, persoana vătămată a reclamat că, în noaptea de 13/14 august 2013, ora ... Click pentru abonare
28.
Din actele și lucrările dosarului rezultă că persoana vătămată ... Vezi mai mult
Din actele și lucrările dosarului rezultă că persoana vătămată a formulat la data de 3.09.2011 o plângere penală pentru nerespectarea ... Click pentru abonare
29.
În codul de procedură penală nu se precizează ce ... Vezi mai mult
În codul de procedură penală nu se precizează ce se înțelege prin procură specială (mandat special), definiția acestui act juridic ... Click pentru abonare
30.
Plângerea prealabilă se face în scris sau oral (consemnându-se ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă se face în scris sau oral (consemnându-se într-un proces verbal de către organul care o primește) de către ... Click pentru abonare
31.
Plângerea formulată în scris și nesemnată echivalează cu lipsa ... Vezi mai mult
Plângerea formulată în scris și nesemnată echivalează cu lipsa plângerii, împrejurare ce se impune a fi analizată cu prioritate față ... Click pentru abonare
32.
Persoana vătămată în cazul infracțiunii de distrugere este persoana ... Vezi mai mult
Persoana vătămată în cazul infracțiunii de distrugere este persoana căreia îi aparține respectivul bun, respectiv proprietarul acestuia. Astfel, ST a ... Click pentru abonare
33.
Curtea observă că față de persoana vătămată C. instanța ... Vezi mai mult
Curtea observă că față de persoana vătămată C. instanța a instituit o măsură de protecție, și anume curatela, desemnând-o în ... Click pentru abonare
34.
În legătură cu lipsa semnăturii, a arătat instanța de ... Vezi mai mult
În legătură cu lipsa semnăturii, a arătat instanța de fond, spre deosebire de Codul de procedură penală actual care, potrivit ... Click pentru abonare
35.
Din declarațiile existente la dosar, pe care partea vătămată ... Vezi mai mult
Din declarațiile existente la dosar, pe care partea vătămată le-a dat în fața organelor de cercetare penală, nu rezultă în ... Click pentru abonare
36.
Avându-se în vedere dispozițiile art. 269 alin. 3 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Avându-se în vedere dispozițiile art. 269 alin. 3 C.proc.pen., care prevăd că termenele socotite pe luni expiră la sfârșitul zilei ... Click pentru abonare
37.
Atunci când punerea în mișcare a acțiunii penale este ... Vezi mai mult
Atunci când punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de plângerea prealabilă a persoanei vătămate, plângerea făcută de soț ... Click pentru abonare