Art. 157. Lipsa plângerii prealabile

(1) În cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală.
(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele.
(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea.
(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu ori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acţiunea penală se poate pune în mişcare şi din oficiu.
(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din oficiu. [art. 131 alin. 1, 3 – 5 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Plângerea prealabilă greșit îndreptată la organul de urmărire penală ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă greșit îndreptată la organul de urmărire penală necompetent sau la instanța de judecată, se trimite, pe cale administrativă, ... Click pentru abonare
2.
În cazul persoanelor vătămate minore, organele de urmărire penală ... Vezi mai mult
În cazul persoanelor vătămate minore, organele de urmărire penală vor acționa din oficiu. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția ... Click pentru abonare
3.
Acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din ... Vezi mai mult
Acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu în situația în care persoana juridică vătămată prin săvârșirea infracțiunii ... Click pentru abonare
4.
Art. 157 alin. 5 C.pen. consacră regula conform căreia ... Vezi mai mult
Art. 157 alin. 5 C.pen. consacră regula conform căreia organul de urmărire penală nu este ținut de termenul de formulare ... Click pentru abonare
5.
Acțiunea penală se poate pune în mișcare din oficiu ... Vezi mai mult
Acțiunea penală se poate pune în mișcare din oficiu și atunci când persoana vătămată s-a aflat în imposibilitate obiectivă de ... Click pentru abonare
6.
Spre deosebire de retragerea plângerii, în ce privește formularea ... Vezi mai mult
Spre deosebire de retragerea plângerii, în ce privește formularea plângerii prealabile se aplică indivizibilitatea activă a răspunderii penale, respectiv, indivizibilitatea ... Click pentru abonare
7.
Termenul de 3 luni este de decădere și se ... Vezi mai mult
Termenul de 3 luni este de decădere și se calculează conform dispozițiilor art. 269 C.proc.pen. și art. 270 C.proc.pen., respectiv, ... Click pentru abonare
8.
Plângerea prealabilă este considerată că nu există, fie atunci ... Vezi mai mult
Plângerea prealabilă este considerată că nu există, fie atunci când nu este formulată, fie atunci când este formulată de o ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
Plângerea formulată în scris și nesemnată echivalează cu lipsa ... Vezi mai mult
Plângerea formulată în scris și nesemnată echivalează cu lipsa plângerii, împrejurare ce se impune a fi analizată cu prioritate față ... Click pentru abonare
10.
Atunci când punerea în mișcare a acțiunii penale este ... Vezi mai mult
Atunci când punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de plângerea prealabilă a persoanei vătămate, plângerea făcută de soț ... Click pentru abonare