Art. 134. Minorul devenit major

(1) Dispoziţiile prezentului titlu se aplică şi majorilor care, la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
(2) Când, la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanţa, ţinând seama de posibilităţile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum şi de celelalte criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Sub imperiul reglementării anterioare măsurile educative se puteau dispune ... Vezi mai mult
Sub imperiul reglementării anterioare măsurile educative se puteau dispune doar față de făptuitorul care era minor la data pronunțării hotărârii. ... Click pentru abonare